• Drenaż

Nasz sklep oferuje Państwu systemy drenarskie z PVC znajdujące zastosowanie do odwodnienia terenów, zabezpieczenia przed napływem wody we wszystkich dziedzinach budownictwa lądowego i wodnego w różnorodnych warunkach geologicznych i hydrogeologicznych.

Posiadamy bardzo szeroki sortyment rur i kształtek drenarskich. Rury są bardzo wytrzymałe, odporne na proces biodegradacji. Posiadamy rury i złączki o różnych średnicach oraz studzienki drenażowe.

  • Parametry