• Dyskowe i siatkowe

Filtry siatkowe i dyskowe odpowiadają za usuwanie bądź zatrzymywanie zanieczyszczeń występujących w instalacjach systemu nawadniającego. Zanieczyszczenia zatrzymywane są za pomocą wkładów dyskowych lub siatkowych.

Woda doprowadzana za pomocą rur do filtrów jest oczyszczana z wszelkich zabrudzeń większych jak oczka siatki filtrach siatkowych. Analogicznie działa filtr dyskowy. Woda przelatuje przez nacięcia szczelinowe w dyskach, które zatrzymują zanieczyszczenia.

  • Parametry