• Odżelaziacze

Żelazo oraz mangan znajdujące się w wodach podziemnych są dużym problemem, gdy wykorzystuje się te wody do celów przemysłowych oraz komunalnych. Wiąże się to z powstawaniem bakterii żelazistych oraz możliwością zarastania elementów sieci wodociągowej. Dlatego ważne jest odpowiednie dobranie urządzenia, które powiązane jest z zapotrzebowaniem na wodę oraz ilością zanieczyszczeń.

 

Oferowane przez nas odżelaziacze mogą być obsługiwane ręcznie poprzez zawory kulowe oraz automatycznie za pomocą sterownika czasowego. Redukcja zanieczyszczeń zależy od wielkości zastosowanego urządzenia, składu chemicznego wody oraz od rodzaju zastosowanego złoża filtrującego. Złoże to dobiera się na podstawie przeprowadzonej analizy składu fizykochemicznego wody. Proces odżelaziania i odmanganiania to: - napowietrzanie wody, mieszanie i magazynowanie w zbiorniku hydroforowym, filtracja, okresowe płukanie poprzez zmianę kierunku przepływu oraz odprowadzenie popłuczyn.

  • Parametry