• Pompy zatapialne

Oferujemy pompy zatapialne, które stosuje się do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń, zaopatrywania w wodę ze studni kręgowych co jest ich największą zaletą oraz pompowania ścieków.

Pompy zatapialne na ogół są wyposażone we włączniki pływakowe (zwane dalej pływakami), które sterują pracą pompy w zależności od poziomu pompowanej cieczy. Gruszka pływaka utrzymuje się na powierzchni cieczy. Gdy poziom cieczy się podnosi i jest wystarczająco wysoki, pływak kierując się do góry powoduje włączenie pompy. Po odpompowaniu cieczy opadający pływak wyłączy pompę. Różnicę poziomów włączania i wyłączania można regulować wydłużając bądź skracając wolną część przewodu pływaka w uchwycie. Przewód między uchwytem a gruszką pływaka nie może być krótszy niż 8cm.

  • Parametry