• Zbiorniki na deszczówkę

Systemy wykorzystania wody deszczowej i wykorzystywanie wody deszczowej to co raz bardziej popularna praktyka. Głównymi powodami rosnącego zainteresowania są poszukiwanie oszczędności i chęć stosowania rozwiązań zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, prośrodowiskowych.

Zbiorniki podziemne plastikowe nie wchodzą w reakcje z przechowywanym medium. Nie wpływają na właściwości przechowywanych cieczy. Co równie ważne, przechowywana ciecz nie wpływa na właściwości zbiornika (co nie zawsze sprawdza się w przypadku zbiorników z betonu).

W naszej ofercie dostępne są podziemne zbiorniki na wodę deszczową firmy REWATEC oraz potrzebne akcesoria.

  • Parametry